MENU
WŁADZE, STRUKTURA
Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej
Osoby funkcyjne Okręgowej Izby Lekarskiej
Organy Okręgowej Izby Lekarskiej
Okręgowa Rada Lekarska
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Okręgowy Sąd Lekarski
Okręgowa Komisja Rewizyjna
Okręgowa Komisja Wyborcza
Delegaci na Zjazd Krajowy
Komisje problemowe Okręgowej Izby Lekarskiej
Wybory 2009
PRAWO
FINANSE
IZBY LEKARSKIE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
    Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Osoby:
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
lekarz Barbara Chudy
Barbara Chudy
I Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
lekarz Roman Korczak
Roman Korczak
II zastępca Okręowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
lek. dent. Marta Stycuła-Guzik
Marta Stycuła-Guzik
zastępca OROZ
lekarz Dariusz Asztabski
Dariusz Asztabski
zastępca OROZ
lekarz Iwona Braty-Szott
Iwona Braty-Szott
zastępca OROZ
lekarz Jadwiga Bester
zastępca OROZ
lekarz Danuta Kulik
Danuta Kulik
zastępca OROZ
lekarz Maria Kuźmińska
Maria Kuźmińska
zastępca OROZ
lekarz Agnieszka Pawlus-Kędras
zastępca OROZ
lek.dent. Agnieszka Ratajczak
zastępca OROZ
lekarz Bogdan Rój
zastęcpa OROZ
lekarz Stefania Banach
zastępca OROZ
lek. dent. Adam Śpiewak
Adam Śpiewak

     MENU
Prawo wykonywania zawodu
Ustawa o działaności leczniczej a praktyki lekarskie
Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów
Lekarski Egzamin Państwowy
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy
Staże podyplomowe
XXVIII Okręgowy Zjazdu Lekarzy i Dentystów